Search form

San Marcos 7:33

33Dá ni̱ taó xóo Jesús ta̱a yóꞌo no̱ó ko̱ó ña̱yuu ndéi. Dá ni̱ tuu na dini̱ ndáꞌa̱ ná yái̱ do̱ꞌo ra. Dá ni̱ da̱ndáxi na dini̱ ndáꞌa̱ ná xíꞌín ta̱di̱í na̱, dá ni̱ da̱kóꞌo̱n na̱án noo̱ yáa̱ ta̱a ñoó.