Search form

San Marcos 7:36

36Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó ña̱yuu ñoó ña̱ ná o̱ sa̱ kóo ini na̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu sa̱ꞌá ña̱ ndato ni̱ kee na xíꞌín ta̱a ñoó. Ta va̱ꞌará ndidaá ka̱ ví ni̱ saꞌanda na̱ choon no̱ó ña̱yuu ñoó ña̱ ná o̱ sa̱ káꞌa̱n na̱, tído víꞌí ka̱ ví ni̱ dasá tóꞌon ñaá ña̱yuu ñoó.