Search form

San Marcos 7:37

37Ta kúú ni̱ naá va iní ña̱yuu ñoó xiní na̱ ña̱ ni̱ kee Jesús dión, dá kaá na̱:

―Va̱ꞌa nda̱ꞌo kée na ndidaá ña̱ꞌa. Chi̱ kándéé ná nátai̱ do̱ꞌo ña̱yuu ko̱ tái̱ do̱ꞌo, ta nda̱ na̱ kúú ñíꞌi̱ kándéé ná ná kaꞌa̱n ―ka̱á na̱.