Search form

San Marcos 7:5

5Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo xíꞌín ta̱ dánaꞌa̱ ley Moisés ñoó Jesús, ta kaá ra̱:

―¿Ndiva̱ꞌa ko̱ kée ta̱ xíonoo xíꞌín mií ní táto̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ ta̱ sáꞌano ñoo yo̱ tá sata̱? Chi̱ ko̱ nákata ra ndáꞌa̱ rá xíꞌín ña̱ñóꞌó, dá kasáꞌan ra.