Search form

San Marcos 7:6

6Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta̱a uu̱ noo̱ vá kúú ndoꞌó. Ndaa̱ va ni̱ kaꞌa̱n profeta Isaías saꞌa̱ ndo̱ꞌó, chi̱ diꞌa ni̱ taa na:

Táꞌa̱n ña̱yuu ndéi viti kékáꞌano na yuꞌu̱ xíꞌín yúꞌu̱ óon va na,

tído xíꞌín nío̱ ná, ko̱ kóni̱ taꞌon na yuꞌu̱.