Search form

San Marcos 7:7

7Ko̱ ndáya̱ꞌi taꞌon ña̱ ndáño̱ꞌo na yuꞌu̱,

dá chi̱ ña̱ dánaꞌa̱ na̱ kúú ña̱ ni̱ ndaki ini ña̱xintóni̱ ta̱a va,

ta káꞌa̱n na̱ ña̱ choon ni̱ saꞌanda Ndios kíán.