Search form

San Marcos 7:8

8Chi̱ ndo̱ꞌó kúú na̱ dánkoo xoo choon saꞌándá Ndios, ta ndíꞌi cháá ka̱ ini ndo̱ kée ndó choon saꞌándá ta̱a, chi̱ ndíꞌi nda̱ꞌo ini ndo̱ nákata ndó ti̱ndoꞌo̱ ndo̱, xíꞌín vaso ndo̱, ta ndíꞌi taꞌani ini ndo̱ kée ndó cháá ka̱ ña̱ꞌa kuaꞌa̱n táto̱ꞌon kuaꞌa̱n ña̱ yóꞌo.