Search form

San Marcos 8:11

Yóꞌo ni̱ xika̱ ta̱ fariseo ña̱ ná kee Jesús iin ña̱ ndato chí induú

11Kúú ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ fariseo. Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndátóꞌón ndichí ra̱ Jesús, chi̱ ni̱ xika̱ ra̱ ña̱ kee na iin ña̱ ndato chí induú, dá korndodó ñaá rá, dá ná kande̱ꞌá á miía̱n ndaa̱ ni̱ kii na noo̱ Ndios.