Search form

San Marcos 8:13

13Dá ni̱ da̱nkoo na ta̱a ñoó, dá ni̱ kaa tuku na ini barco xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱.