Search form

San Marcos 8:14

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ña̱ ko̱ váꞌa dánaꞌa̱ ta̱ fariseo

14Tído ni̱ na̱ndodó vá ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús kaneꞌe ra pan koꞌo̱n ra̱. Sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón dini̱ vá pan nákaa̱ néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱ ini barco ñoó.