Search form

San Marcos 8:17

17Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ va ini Jesús ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ dión. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa ndátóꞌón ndó saꞌa̱ pan ve̱i ndó? ¿Á ko̱ kándaa̱ i̱í vá ini ndo̱, ta á ko̱ kátóni̱ taꞌon ini ndo̱? ¿Á ndadí i̱í vá ña̱xintóni̱ ndo̱?