Search form

San Marcos 8:19

19Chi̱ tá ni̱ saꞌanda yuꞌu̱ pan ni̱ seí ndin oꞌo̱n mil ta̱a ñoó, ¿ndidaá ti̱yika̱ ni̱ da̱kútí ndó xíꞌín yúchi̱ pan ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o ñoó?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Uxi̱ uu̱ ra̱.