Search form

San Marcos 8:20

20Dá ni̱ kaa tuku Jesús xíꞌín rá:

―Ta, ¿ndidaá ti̱yika̱ ni̱ da̱kútí ndó xíꞌín yúchi̱ usa̱ pan ni̱ xi̱ꞌo yuꞌu̱ ni̱ seí ndin komi̱ mil ña̱yuu ñoó?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Usa̱ ra̱.