Search form

San Marcos 8:22

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ko̱ túu noo̱

22Tá ni̱ saa̱ Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoo naní Betsaida, kúú ni̱ ka̱sáa̱ ña̱yuu xíꞌín iin ta̱a ko̱ túu noo̱. Dá ni̱ seí ndaꞌí na̱ noo̱ Jesús ña̱ ná kako̱ꞌon ndáꞌa̱ ñaá ná.