Search form

San Marcos 8:25

25Dá ni̱ chi̱nóo tuku Jesús ndáꞌa̱ ná sata̱ nduchí nóó ra̱. Dá tá ni̱ na̱nde̱ꞌé tuku ra, kúú sa̱ ni̱ na̱tu̱u va̱ꞌa noo̱ rá. Sa̱ ndidaá kúú vá ña̱ꞌa ndato xiní va̱ꞌa ra, kaá ra̱.