Search form

San Marcos 8:26

26Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon noo̱ rá, ta kaá na̱:

―Ná dáꞌa ni ndu̱ꞌón ñoo káa, ta o̱ sa̱ nákanón xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu ndéi ñoó ña̱ ni̱ keei xíꞌón ―kaá na̱.