Search form

San Marcos 8:27

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ kaa Pedro ña̱ Jesús kúú Cristo, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios kasaa̱ dáka̱ki ñaá

27Dá ni̱ kee Jesús kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoo kuálí ñóꞌo yati ñoo Cesarea Filipo. Ta íchi̱ no̱ó kuaꞌa̱n na̱ ñoó, kúú ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá Jesús, ta kaá na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndá yoo kúú yuꞌu̱, kaá ña̱yuu ñoó?