Search form

San Marcos 8:31

Yóꞌo ni̱ ka̱sto̱ꞌon Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndí ki̱án ndoꞌo na, dá kuu na̱

31Dá ni̱ ka̱sáꞌá Jesús dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná ña̱ kánian ndoꞌo naní nío̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, chi̱ kuñóꞌó ñaá ta̱ sáꞌano ñoo, xíꞌín ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés, ta kánian kuu na̱. Tído tá ná ya̱ꞌa oni̱ kuu̱, dá nataki na̱.