Search form

San Marcos 8:32

32Yóꞌo kía̱n ni̱ kaꞌa̱n ndaa̱ Jesús táto̱ꞌon ndoꞌo mií ná cháá ka̱ chí noo̱. Dá ni̱ taó xóo ñaá Pedro. Dá ni̱ ka̱sáꞌá dána̱ni ñaá rá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión.