Search form

San Marcos 8:34

Yóꞌo ni̱ ka̱sto̱ꞌon Jesús ndí ki̱án kánian kee ña̱yuu tá kóni̱ na̱ kanoo na xíꞌín ná

34Dá ni̱ kana Jesús ta̱a xíonoo xíꞌín ná, xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―Ndi ndáa ndo̱ꞌó káꞌán kanoo xíꞌín yuꞌu̱, dá kía̱n kánian dánkoo ndó ña̱ kóni̱ mií ndó, ta natiin ndó cruz, ña̱ kía̱n ió ndo̱ kuu ndo̱ sa̱ꞌí, ta ndiko̱ ndo̱ yuꞌu̱, ná koꞌo̱.