Search form

San Marcos 8:35

35Chi̱ ndi ndáa na̱ kóni̱ dáka̱ki na mií ná ñayuú yóꞌo, no̱ón kúú na̱ kuu diꞌa. Tído ndi ndáa na̱ xíꞌo mií ña̱ kuu na̱ saꞌa̱ yúꞌu̱, o saꞌa̱ to̱ꞌon va̱ꞌa dánaꞌi̱, no̱ón kúú na̱ niꞌi̱ ña̱ ka̱ki na.