Search form

San Marcos 8:6

6Dá ni̱ saꞌanda Jesús choon ña̱ ná kande̱i ña̱yuu ñoó no̱ñóꞌo̱. Dá ni̱ tiin na ndin usa̱ pan ñoó. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios. Dá ni̱ saꞌanda na̱án. Dá ni̱ xi̱ꞌo naa̱n no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó. Dá ni̱ dasá ráa̱n noo̱ iin rá iin ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó.