Search form

San Marcos 8:8

8Dá ni̱ sa̱sáꞌan ndidaá ná nda̱ no̱ó ni̱ ndi̱noo va̱ꞌa ini na̱. Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱sáꞌan na, dá ni̱ da̱kútí ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús usa̱ ti̱yika̱ xíꞌín ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o no̱ó ni̱ sa̱sáꞌan na.