Search form

San Marcos 9:1

1Dá ni̱ kaa taꞌani Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ió dao ndoꞌó, na̱ ndíta yóꞌo, o̱ ku̱ú taꞌon ndó nda̱ ná koni ndo̱ ndi ki̱ꞌo dándáki Ndios xíꞌín ndidaá kúú choon néꞌe ná ―kaá na̱.