Search form

San Marcos 9:10

10Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní nákani taꞌon ra sa̱ꞌán. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón míí rá kuaꞌa̱n ra̱ ndi kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús ña̱ nataki na̱.