Search form

San Marcos 9:12

12Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ndaa̱ va ña̱ dinñóꞌó ka̱ kánian kii Elías ndeyíko̱ na̱ ndidaá ña̱ꞌa. Ta, ¿á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ káꞌa̱n taꞌani tuti ii̱ Ndios ña̱ kánian ndoꞌo nda̱ꞌo nío̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, ta kenóo nda̱ꞌo ñaá ña̱yuu?