Search form

San Marcos 9:13

13Tído yuꞌu̱ kúú na̱ ka̱á ña̱ sa̱ ni̱ kixi va Elías, ta ni̱ kee ra xíꞌín ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kaꞌán rá kee ra, chi̱ ki̱ꞌo dión káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios saꞌa̱ ná ―ka̱á Jesús.