Search form

San Marcos 9:14

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin tayií nákaa̱ espíritu kini

14Tá ni̱ na̱xino̱ na̱ no̱ó ni̱ ka̱ndo̱o dao ka̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná, kúú ni̱ xini na̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndíta noo̱ ndéi ra. Ta ndíta taꞌani dao ta̱a dánaꞌa̱ ley Moisés dándichi̱ ñaá rá.