Search form

San Marcos 9:18

18Ndeí kúú míí vá noo̱ nákaa̱ xi̱, ta tíin ñaá espíritu kini yóꞌo, ta dánkao ñaáán nda̱ no̱ñóꞌo̱, ta kánkuei chiꞌi̱o̱n yúꞌu̱ xí, ta chíchi táꞌan no̱ꞌo xi, ta kúyito xi̱ kéean. Sa̱ ni̱ seí ndaꞌávíi̱ no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ní ña̱ ná taó ráa̱n, tído ko̱ ní kándeé taꞌon ra ―kaá ra̱.