Search form

San Marcos 9:20

20Dá néꞌe ña̱yuu ñoó tayií lóꞌo̱ ñoó ni̱ ka̱sáa̱ na̱ noo̱ íin Jesús. Dá tá ni̱ xini espíritu kini ñoó Jesús, ta kúú ni̱ saꞌání yi̱ꞌí va ñaáán, ta kúú ni̱ ka̱nkao xi nda̱ no̱ñóꞌo̱ ni̱ keean, ta ni̱ da̱ndió tuú ñaáán. Ta kúú kánkuei chiꞌi̱o̱n yúꞌu̱ xí.