Search form

San Marcos 9:23

23Dá ni̱ kaa Jesús:

―Ná dáꞌa ni kaꞌo̱n, “tá kandeé ní nduva̱ꞌa ní xi̱”, chi̱ ndidaá vá ña̱ꞌa kuu kee yuꞌu̱ xíꞌín ña̱yuu kándéé iní ñaá.