Search form

San Marcos 9:25

25Tá ni̱ xini Jesús ña̱ ni̱ ka̱sáꞌá nátaka kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu, dá ni̱ saꞌanda na̱ choon noo̱ espíritu kini ñoó, ta kaá na̱:

―¡Espíritu kini, espíritu kéñíꞌi̱, espíritu kédóꞌó! ¡Yuꞌu̱ saꞌándá choon noo̱o̱n! ¡Kuaꞌán keta kíi̱ ini tayií xaa̱n! ¡Ta o̱ sa̱ nándió ko̱o ka̱o̱n ndu̱ꞌón ini xi̱! ―kaá na̱ xíꞌán.