Search form

San Marcos 9:26

26Dá ni̱ ka̱yuꞌú kóꞌóán. Ta kúú tuku va ni̱ saꞌání yi̱ꞌí ñaáán. Dá ví ni̱ ketaan kuaꞌa̱n ini xi̱. Ta kúú táto̱ꞌon kánduꞌu̱ iin ndi̱i, ki̱ꞌo dión ni̱ na̱ndúꞌu̱ xí ni̱ kee espíritu kini ñoó. Sa̱ꞌá ño̱ó kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ñoó káꞌa̱n ña̱ ni̱ xiꞌi̱ va xi.