Search form

San Marcos 9:29

29Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá ná o̱ káka̱ ndo̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios, ta ná o̱ káneꞌe ii̱ ndo̱, dá kía̱n o̱ kándeé taꞌon ndó taó ndóa̱n, chi̱ ña̱ kini nda̱ꞌo kíán ―kaá na̱.