Search form

San Marcos 9:3

3Kúú ni̱ na̱yeꞌe̱ ndaa dáꞌo̱n ná. Ta kúú ni̱ ndu̱ku̱xí kachi̱án táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndéꞌé yiꞌo̱. Ta ni iin ña̱yuu nákata dáꞌo̱n ndéi ñayuú yóꞌo ko̱ kándeé taꞌon dándúkuxía̱n táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato kuxí ni̱ nduu dáꞌo̱n Jesús.