Search form

San Marcos 9:30

Yóꞌo ni̱ ka̱sto̱ꞌon tuku Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndí ki̱án ndoꞌo na, dá kuu na̱

30Dá ni̱ keta Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ chí kuendá Galilea diꞌa. Ta ko̱ kóni̱ taꞌon Jesús ña̱ kandaa̱ ini dao ka̱ ña̱yuu ndeí koꞌo̱n na̱,