Search form

San Marcos 9:31

31chi̱ kóni̱ na̱ dánaꞌa̱ na̱ sa̱va̱ꞌa no̱ó ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó, ta diꞌa ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Koꞌo̱n iin ta̱a naki̱ꞌo ra na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ tu̱kú, dá kaꞌání ñaá rá. Tído ti̱xi kuu̱ óni̱, ta kúú nataki va na ―kaá na̱.