Search form

San Marcos 9:33

Yóꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ndi ndáa ra kúú ta̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ noo̱ Ndios

33Dá ni̱ saa̱ na̱ ñoo káꞌano naní Capernaum. Ta noo̱ ndéi na ini iin veꞌe, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón Jesús ta̱a xíonoo xíꞌín ná:

―¿Ndá saꞌa̱ ndátóꞌón kuáchi̱ ndo̱ ve̱i ndó íchi̱ ñoó? ―kaá na̱.