Search form

San Marcos 9:35

35Dá ni̱ sa̱ ko̱o Jesús. Dá ni̱ kana na ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ndi ndáa ndoꞌó kátoó kakuu ta̱a kandaya̱ꞌi kuiin noo̱, dá kía̱n kasandaá ndo̱ kakuu ndó na̱ íin sata̱ kuií, ta koni kuáchí ndó noo̱ ndidaá ka̱ na̱ ―ka̱á na̱.