Search form

San Marcos 9:47

47Ta tá yáꞌa ndó kée ndó kua̱chi xíꞌín iin nduchí nóó ndo̱, dá kía̱n taó ndóa̱n. Chi̱ va̱ꞌa cháá ka̱ ña̱ ku̱ꞌu ndó xíꞌín iin xoo nduchí nóó ndo̱ noo̱ ió Ndios dándáki na, ta o̱ du̱ú ka̱a̱n koꞌo̱n ndo̱ xíꞌín ndin nduú nduchí nóó ndo̱ indayá,