Search form

San Marcos 9:50

50Ta iin ña̱ va̱ꞌa kúú ñii̱, tído tá ni̱ ndiꞌi ña̱ oꞌo̱va̱a̱n, ¿ndi koo keeá, dá keꞌoꞌo̱va̱ tuku yóa̱n? Choꞌon ini ndo̱ kechóon va̱ꞌa ndó táto̱ꞌon kéchóon va̱ꞌa ñii̱, dá koni ndo̱ kandei va̱ꞌa ndó xíꞌín iin ndó xíꞌín iin ka̱ ndo̱ ―kaá Jesús.