Search form

San Marcos 9:9

9Ta noo̱ ko̱noo na kuaꞌa̱n na̱ ndi̱ka yúku̱ ñoó, dá ni̱ saꞌanda Jesús choon no̱ó ta̱a ni̱ saꞌa̱n xíꞌín ná ñoó ña̱ ná o̱ sa̱ kóo ini ra̱ nakani ra xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini ra̱ dini̱ yúku̱ ñoó nda̱ ná kasandaá kuu̱ nataki na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo.