Search form

San Mateo 1:1

Na̱ yóꞌo kúú na̱ veꞌe Jesús

1Ña̱ yóꞌo kúú tuti noo̱ tándaa yíko̱ kuu̱ ndidaá ña̱yuu ni̱ sa̱ kuu na̱ veꞌe Jesucristo, na̱ ni̱ kii tein na̱ veꞌe rey David, ta rey David ni̱ kii tein na̱ veꞌe Abraham.