Search form

San Mateo 1:25

25Tído ko̱ ní nákiꞌin táꞌan taꞌon na kudi̱ nduú na̱ xía̱n nani ni̱ sa̱ ñoꞌo taleé ñoó. Tá ni̱ kaki xi, dá ni̱ chi̱naní ñaá ná Jesús.