Search form

San Mateo 10:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ka̱xi Jesús uxi̱ uu̱ ta̱a kaneꞌe to̱ꞌon na

1Dá ni̱ taó xóo Jesús uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná, dá ni̱ xi̱ꞌo na choon noo̱ rá, dá kandeé rá taó rá espíritu kini ñóꞌo ini ña̱yuu, ta kandeé rá nduva̱ꞌa ra ña̱yuu ndóꞌo ndi ndáa mií vá kueꞌe̱ xíꞌín ña̱ uꞌu̱ ñíi̱ ná.