Search form

San Mateo 10:11

11’Ta ndi ndáa mií vá ñoo náꞌano o ñoo kuálí ni̱ saa̱ ndo̱, ta taó tóꞌon ndó ndeí ndéi ña̱yuu ió ña̱ñóꞌó, ta sa̱va̱ꞌa ñoó ní kandei ndó nda̱ ná kasandaá kuu̱ kankuei ndó koꞌo̱n ndo̱ iin ka̱ ñoo.