Search form

San Mateo 10:16

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús noo̱ rá ña̱ kendava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín rá chí noo̱

16’Ta viti, tándaꞌá yuꞌu̱ ndo̱ꞌó koꞌo̱n ndo̱, ta kúú ndó táto̱ꞌon léko kuaꞌa̱n kanoo tein ndigüe̱ꞌí lobo. Sa̱ꞌá ño̱ó kaon koo ndó táto̱ꞌon kée koo̱. Ta ndaꞌí koo ini ndo̱ táto̱ꞌon kée paloma.