Search form

San Mateo 10:17

17Ta kandaa ndo̱ mií ndó no̱ó ña̱yuu, chi̱ koꞌo̱n na̱ naki̱ꞌo na ndo̱ꞌó no̱ó ta̱ néꞌe choon. Ta kani na ndo̱ꞌó ini veꞌe no̱ó nátaka na̱.