Search form

San Mateo 10:18

18Ta nda̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon náꞌano xíꞌín no̱ó rey kandaka na ndo̱ꞌó koꞌo̱n ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱. Dión koo, dá niꞌi̱ ndo̱ ki̱ꞌo ndó kuendá saꞌa̱ yúꞌu̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon náꞌano ñoó, xíꞌín no̱ó na̱ ko̱ kúú na̱ ñoo yo̱.