Search form

San Mateo 10:19

19Tído tá ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndo̱ꞌó no̱ó ta̱ néꞌe choon, o̱ sa̱ nákani téí ini ndo̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon kaꞌa̱n ndo̱ o ndi kaa ndo̱ chindeé ndó mií ndó, chi̱ mií hora daá ñóó ki̱ꞌo Ndios to̱ꞌon kaꞌa̱n ndo̱.